Sköld oroas för världsfreden

- Det är en tragedi, för det irakiska folket och för FN, det säger vänsterpartiets riksdagsledamot Camilla Sköld Jansson.
Anfallet mot Irak innebär också en risk för situtationen i Mellanöstern och på sikt också för världsfreden, säger Camilla Sköld Jansson till Radio Jämtland.