Winberg orolig för FN:s sönderfall

Vice statsminister Margareta Winberg är nu orolig för ett sönderfall av FN efter det att kriget inletts utan FN:s stöd.
- Jag är rädd för att världen hamnar i ett laglöst tillstånd, säger Winberg. Om länder börjar gå sina egna vägar, utan att ta hänsyn till FN:s regler, i en fråga kan givetvis andra eller samma länder också göra det i andra frågor, och då har vi gått i från den världsordning som FN står för anser Winberg. - Det kan vara en början på ett sönderfall av den internationella rättsordningen och därför är det nu extra viktigt att Sverige och andra länder sluter upp bakom FN och hävdar FN som ett system, säger Margareta Winberg.