Försvaret har skärpt bevakningen

Garnisonen i Östersund har höjt sin beredskap, liksom försvaret i hela landet, efter anfallet mot Irak.
- Vi ser över vår beredskap och har en handlingsplan, säger Jan Salestrand som är garnisonschef i Östersund. Man har ökat bemanningen på sambandcentralen som ska ringa upp alla viktiga chefer om ett akutläge uppstår. Och bevakningen är skärpt vid viktiga anläggningar, men någon det finns inga militära enheter i beredskap berättar Salestrand.