Bedragare släppt

Den man som misstänks ha lurat ett 40-tal personer, däribland fem länsbor, på sammanlagt runt 50 miljoner kronor, försattes igår på fri fot i väntan på domen som kommer om en månad.
Det utbröt spontana applåder och heja-rop i rättssalen när rådmannen berättade om sitt beslut. De som lånat ut sina pengar till mannen har velat att han skulle släppas eftersom de hoppas få tillbaka sina pengar nu. Rådman Ulla Nilsson motiverade beslutet att släppa mannen med att det inte finns någon risk för fortsatt brottslighet. Dom faller den 23 april. (Åklagare Lars Olsson säger till Radio Jämtland att han inte ser beslutet att släppa mannen som ett misslyckande och inte tycker att det går att dra några slutsatser utifrån det.)