Fjärrstyrd vattenkraft

Med start idag kommer över 200 vattenkraftsstationer att fjärrstyras från Sveg. I dag invigs driftcentralen som är Sveriges största i sitt slag.
Det är energiföretaget Fortum som valt att styra sina 227 vattenkraftsstationer från Härjedalen. Stationerna är utspridda över Sverige från Småland i Söder till Jämtland i norr.