Biskop uppmanar till bön och protest mot kriget

Biskopen i Härnösands stift Tony Guldbranzén uppmanar att be för att kriget i Irak ska bli kort. Men förutom bön uppmanar han också att låta protesten få sitt utrymme. -Protestera mot kriget i demonstrationer och i uttalanden. Protestera mot våldet och mot hoten, säger han.