Rädda barnen öppnar krigstelefon

Med anledninga av kriget i Irak öppnar Rädda Barnen i dag en jourtelefon som är öppen för barn varje dag mellan klockan 11 och 19. Det är psykologer som tar emot barnens samtal och svarar på frågor och funderingar som barnen kan ha.
Även under Gulfkriget, Estnoniakatastrofen och 11 september attacken i USA hade Rädda Barnen en öppen jourtelefon. Telefonnumret till jourtelefonen är 08-698 67 55