Tjällossning i skogen skapar problem

Mildvädret riskera att stoppa timmertransporterna i skogen. Om inte kylan sätter in till veckan kommer skogsbruket tvingas avbryda avverkningarna med åtföljande virkesbrist för industrin.
På Norrskog säger John Petrusson att han tidigare inte varit med om en så tidig tjällossning.