Fortsatt sjunkande grundvatten

Grundvattennivåerna fortsätter att sjunka i länet och hittills under mars månad i hela norrland har grundvattnet sjunkit ytterligare någon centimeter.
Det uppger SGU, Sveriges geologiska undersökning.