Krokom på plus i bokslutet för fjolåret

För andra året i rad redovisar Krokoms kommun ett positivt bokslut.
Resultatet blev för år 2002 ett överskott med 22 miljoner kronor. Det mesta av av slantarna, 15 miljoner kronor, kommer från försäljning av skog. Bakom det positiva resultatet ligger också att kommunen fått in åtskilligt mer skattepengar än beräknat, nämligen 12 miljoner kronor.