Skogsbolag betygssätter anställda

Betyg är nu en fråga inte bara inom skolans värld. Skogsbolaget Korsnäs, ägt av Stenbecksbolaget Kinnevik, ska nämligen börja betygssätta sina anställda.
Tjänstemän på företaget kommer kontinuerligt att bedömas och få bokstavsbetygen A, B eller C, beroende på hur bolagsledningen uppfattar den anställdes arbetsprestation. Den som upprepade gånger får betyget C riskerar att mista jobbet. Det skriver Upsala Nya tidning, som inte lyckats nå fackklubbarna vid Korsnäs för en kommentar.