Företag längs fiskevägen får EU-stöd

Nu ska turistföretagen längs den så kallade fiskevägen i Krokoms kommun bli bättre på att samarbeta.
EU:s regionala utvecklingsfond har beviljat fiskevägenprojektet 450 000 kronor i bidrag. Kommun och näringsliv satsar totalt 750 000 kronor för ändamålet.