Isvägarna stängda för trafik

Samtliga isvägar på Storsjön är nu stängda för trafik. Det meddelar Vägverkets trafikinformationscentral.
- Det är inte istjockleken utan allt smältvatten på isen som är orsaken, säger Ivan Karlsson vid Vägverkets färjerederi som ansvarar för isvägarna. Rejält väderomslag och kyla krävs om vägarna åter ska kunna öppnas, är hans bedömning. - Men då krävs nog rejält kallt i alla fall på nätterna. Tiden för stängning är ungefär densamma som förra året, hävdar Ivan Karlsson och tillägger att det då inte gick att öppna isvägarna igen. - Överlag så har säsongen för isvägarna blivit allt kortare under senare år, säger han. Isvägen över Ammersundet är fortfarande öppen för trafik.