Läs- och skrivsvårigheter kartläggs

Förbundet Funktionshindrade med läs- och skrivsvårigheter, FMLS, genomför nu en enkätundersökning kring vuxnas läs- och skrivsvårigheter vid olika företag i Härjedalen.
- Vi vill se vad företagen vet och kan om dyslexi, men också erbjuda information och tips på hur man kan komma igång med ett arbete för att hjälpa personer med läs-och skrivsvårigheter, berättar Lars-Göran Perjus som är ordförande i FMLS. - Visar enkäten att många behöver hjälp, hoppas jag att studieförbunden och kommunen kan hjälpa till med läs- och skrivträning, men det svåra är att få en komplett bild av hur stort problemet är, eftersom många personer med läs och skrivsvårigheter ofta döljer sina problem väldigt väl, menar Lars-Göran Perjus.