Skogsbrukare lever farligt

De senaste fem åren har 32 personer förolyckats i samband med skogsarbete och det är skogsbrukarna med egna företag som drabbas värst.
Enligt statistik från Arbetsmarknadsverket jobbade 25 av de 32 förolyckade skogsarbetarna i egen regi, övriga sju omkomna var anställda. Två av tre dödsolyckor sker i samband med trädfällning och den vanligaste dödsorsaken är felaktig fällteknik.