Kraftsamling mot ungdomsfylleri i Härjedalen

Nu har barn- utbildning- och fritidsnämnden i Härjedalen samlat skolan, kyrkan och det sociala kring en handlingsplan för att komma till rätta med ett tilltagande ungdomsfylleri under helgerna i Sveg.
- Föräldrar på stan, förlängd öppettid på aktivitetshuset och samarbete med det sociala och skolan är det vi satsar på i ett första läge, berättar Leif Nilsson, ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Även Brottsförebyggande rådet kommer att satsa på en ökad föräldrainformation beträffande droger och alkoholmissbruk bland ungdomar. - Vi har även fått med kyrkan i arbetet, som kommer att arrangera olika aktiviteter i egen regi, säger Leif Nilsson till Radio Jämtland.