STF-chef kritiserar bristfällig mobiltelefoni

Att stora delar av vår fjällvärld saknar mobiltäckning har tidigare kritiserats. Men även där det ska finnas täckning är det osäkert om det går att ringa.
För det är ofta fel på Telias nät i fjälldalarna i länet. Under förra veckan var det till exempel ett avbrott på två och ett halvt dygn i trakten runt Vålådalen. - Det har varit liknande avbrott vid ett flertal tillfällen under vintern, berättar Staffan Lindberg vid Svenska turistföreningen som är mycket kritisk till bristerna i mobilnätets tillförlitlighet. Det här är ett stort problem eftersom fjällsäkerheten blir avsevärt sämre både för turister som ger sig ut i närområdena och är vana att mobilen ska fungera, men också för människor som jobbar i fjällområdena, anser han.