Värmon

Källaren översvämmades för villaägare

Snösmältningen och de höga vattenflödena ställde på söndagsförmiddagen till det för en villaägare i Värmon i Krokoms kommun.

De höga flödena gjorde att vatten trängde upp över på ängar bredvid huset och sedan kommit in i källaren.

Räddningstjänten i Krokom fick åka dit och hjälpa till att pumpa upp vattenmassorna.