JÄMTLANDS LÄN

Få mobiler till återvinning i länet

För att återvinna gamla mobiltelefoner pågår en insamlingskampanj, till förmån för barnrättsorganisationen Plan Sverige. Vårt län toppar statistiken över mobiler som aldrig lämnas till återvinning.