jämtlands län

Astmavården brister i kunskap

Sjukvårdens omhändertagande av patienter med astma brister, visar en undersökning. Mycket beror på läkarnas dåliga kunskaper tycker Jeff Irvine, distriktsläkare.

Bara en tredjedel av astmapatienterna är utan besvär trots att det idag nästan alltid går att bli besvärsfri om man får rätt behandling.