Sjukhusets telefonproblem granskade

Socialstyrelsen har granskat upprepade problem med telefonerna på Östersunds sjukhus.
De avbrott som inträffat är allvarliga och har inneburit att patientsäkerheten åsidosatts, menar socialstyrelsen. Vid tre tillfällen under 2001 gick det inte att ringa på de telefoner som var anslutna till sjukhusväxeln. Det innebar bland annat att det blev omständligt att få fram hjärtlarm till rätt personal och svårt att larma in jourpersonal.