jämtlands län

Många tvingas betala tillbaka gårdsstöd

Ovanligt många lantbrukare i länet måste i år betala tillbaka delar av sitt så kallade gårdsstöd till jordbruksverket.

Orsaken är att de rapporterat in felaktiga uppgifter om storleken på den mark de brukar, vilket har upptäckts när länsstyrelsen kontrollerat

Ingrid Gunnarsson, lantbrukshandläggare på länsstyrelsen säger att det här inte handlar om fusk utan om svårigheten att mäta storleken på åkrarna korrekt.