Flygledare protesterar mot arbetssituationen

Flygledarna på Frösön protesterar mot sin orimliga arbetssituation.
Sista halvåret har man varit för få och det har lett till att de måste jobba övertid och har svårt att få ta ut semester. Och det är svårt att ta in vikarier eftersom Frösön även är en militär flygplats. - En vikare måste utbildas i upp till fem månader och dessutom måste flygledarna även vara reservofficerare, säger Rolf Svensson som är flygledare på Frösön.