alnön

Mats O Sundqvist i tvist om strandskydd

Sundsvalls kommun kommer att ge finansmannen Maths O Sundqvist dispens mot strandskyddet och säga ja till bygget av en sommarvilla 25 meter från stranden på Alnö utanför Sundsvall. Men grannarna gillar inte planerna.

Grannarna i Grönviken på Alnö har skrivit till kommunen och klagat, dels för att de anser att husen i området hamnar för tätt och att tomten inte kan avstyckas på det sätt som Sundqvist och kommunens tjänstemän föreslår.

Maths O Sundqvist är en av Sveriges rikaste män och äger bland annat norrlands största fastighetsbolag, Norrvidden och därmed stora delar av Sundsvalls innerstad.

Nu föreslår tjänstemännen på kommunen att Sundqvist ska få bygga en sommarvilla endast 25 meter från vattnet i Grönviken på Alnö. Gällande strandskyddsregler säger minst 200 meter från vattenlinjen och det här ärendet upprör de närboende i Grönviken.

De anser att husen hamnar alldeles för tätt, att avstyckningen av tomten är en konstruktion som inte borde få godkännas samt att den tidigare ägaren, innan Sundqvist, fått nej vid liknande avstyckningsplaner. Även en annan granne bara 100 meter bort har nyligen fått nej till strandskyddsdispens.

- Det spelar aldrig någon roll vid prövning hos Sundsvalls kommun vem man är. Vi kände inte till vem han var när han sökte heller, säger Anders Bolin bygglovschef på stadsbyggnadskontoret, Sundsvalls kommun.

Vad hindrar att huset dras upp till gällande linje, 200 meter från vattnet?

- Då sjunker attraktionskraften naturligtvis i det här enskilda fallet. Den sökandes intresse är lägre där, säger Anders Bolin.

christer.suneson@sr.se