jämtlands län

JLL satsar på vuxenrehabiliteringen

Vid gårdagens sammanträde i landstingsstyrelsen beslutades att föreslå fullmäktige att satsa drygt 900 000 kronor redan i år på en utveckling av vuxenhabiliteringen.

- Vi har sedan en längre tid sett problemet med unga som faller ut ur systemet när de blir äldre och lämnar barnhabiliteringen, säger landstingsstyrelsens ordförande Robert Uitto (s).

JLL satsar nu extra medel för att bygga upp ett starkt stöd till denna grupp genom att dels tillsätta en projektledare som ska jobba fram bra lösningar i nära samarbete med kommunerna och dels starta uppbyggnaden av en särskild resursenhet.