Nämndbeslut om skolnedläggningar i dag

I dag tar Östersunds kommuns barn- och utbildningsnämnd beslut om vilka skolor som de ska föreslå ska läggas ned från och med i höst.
Enligt beslutsförslaget är det Ringsta skola, Högarna skola, Tandsbyns skola och Böhle skola som riskerar nedläggning. Kommunfullmäktige fattar beslut i frågan 28 april.