Ocke

Sågverk läggs ned - 20 mister jobben

20 jobb försvinner i Ocke i Västjämtland när Norrskog lägger ner sitt sågverk på orten. På onsdagen meddelade företaget att man tänker inleda MBL-förhandlingar om nedläggningen.

Beskedet är inte helt oväntat. Redan i början av förra året sa Norrskogs ordförande att Ockesågen troligen skulle läggas ner inom en femårsperiod.

Norrskog satsar i stället på sina sågverk i Hissmofors, Sikås och Östavall som får del av de 220 miljoner företaget investerar i sina anläggningar under en treårsperiod.