Länet/landet

Tandläkare ovana vid prisfrågor

Det är för få patienter som på förhand frågar hur mycket tandläkaren vill ha betalt, därför är tandläkarena dåliga på att informera om prisbilden, det säger Maria Bjurö som är informationschef privattandläkarna.

Radio Jämtlands undersökning visar att det i princip är omöjligt för en kund att få en övergripande bild av prisläget hos olika tandläkare, till stor del beror det på att tandläkarna själva inte släpper i från sig sina prislistor.

Men i dagarna kommer regeringen att presentera en lista med riktpriser som ska göra det lättare för patienten att jämföra tandvådspriser.