Fyra fastigheter får pengar till elström

Ytterligare fyra fastigheter i länet ska nu få elström. Men för tre av dem blir det även i fortsättningen en lösning med solceller, batterier och dieselaggregat.
Svenska kraftnät har fördelat 6,3 miljoner kronor till sammanlagt 12 fastigheter i landet för anslutning till elnätet eller annan elförsörjning. Fastighetsägarna i länet som får del av pengarna är Karin Eriksson i Lillhärjåbygget, Sune Perman i Skålan, Per-Anders Andersson i Edevik och Robert Nilsson i Munsvattnet. Men av de fyra är det bara Sune Perman som får pengar för anslutning till vanliga elnätet. Övriga tre får bidrag till en anläggning för elproduktion baserad på solceller, batterier och dieselaggregat. Det här var sista beslutsomgången i tidigare beslutade restelektrifieringsprogrammet och vid Svenska kraftnät vet man ännu inte om regeringen kommer att besluta om mera pengar ska avsättas för ändåmålet. - Hellre än att några får avslag blir det därför en kompromiss som ger fler bättre och modernare alternativa lösningar. Det säger Håkan Ståhl, handläggare på Svenska kraftnät, till Radio Jämtland.