Järpen

Företagare i fight med fåglar

Det blir mycket skit när många måsar och duvor väljer att samlas på ett begränsat område.

En företagare i Järpen ansöker nu hos länsstyrelsen om att få bedriva skyddsjakt på måsar och duvor som han tycker gödslar alldeles för frikostigt, på hans företags fastighet.