Åse

Bondekarriären över för Per Åsling

Riksdagsledamoten och Milkoordföranden Per Åsling avslutar en karriär - den som mjölkbonde. Han kommer att sälja sina kor och arrendera ut sin gård.