Libanon-evakuering gav erfarenheter

Sommaren 2006 evakuerades drygt 8 000 svenskar - däribland ett antal människor härifrån länet - från Libanon, där det var krig mellan Israel och organisationen Hizbollah.

Socialstyrelsen har i en rapport listat viktiga erfarenheter från evakueringen.

Dit hör bland annat att...

# Man bör sätta in rejält med personal redan i tidigt skede, eftersom behoven oftast är större än det verkar.

# Det är viktigt att ta hänsyn till barns speciella behov.

och

# Svensk sjukvårdspersonal behöver vara med vid alla insatser i utlandet.