Frösön

Hemvärnet i länet kan läggas ner

Det är inte mycket militärt kvar i länet - och inte på hela sträckan mellan Mälardalen och Norrbotten. Nu kan även de sista återstående resterna av den militära organisationen i länet -Fältjägargruppen, stå på tur för nedläggning.

Fältjägargruppen är en av totalt 9 utbildningsgrupper inom hemvärnet i landet som skulle kunna avvecklas, enligt ett nyligen presenterat förslag från Försvarsmakten.

Till de övriga hör bland andra Lapplandsjägargruppen, Västernorrlandsgruppen och Gävleborgsgruppen.

Med anledning av det gör riksdagsmannen och vice ordföranden i försvarsutskottet, moderaten Rolf Gunnarsson, ett studiebesök hos Fältjägargruppen på Frösön på måndag, den 12 maj.