Östersund

Centrum för teknikinformation planeras

Försvarets materielverk, FMV, ska inrätta ett centrum för teknikinformation i Östersund.

I ett första projekt ska grunden läggas för både en högskoleutbildning och forskning inom teknikinformation.

Det hela är ett samarbete mellan FMV och kommunen, länsstyrelsen, Mittuniversitetet och näringslivet.