JÄMTLANDS LÄN

Psykteam kritiseras

Psykteamet i en av läntes kommuner får kritik för att man lät en psykiskt sjuk kvinna själv hantera sin medicinering mot cancer. Närstående slog larm om att hon överdoserade medicinerna och for illa.

Socialstyrelsen konstaterar efter granskning av vårdinsatserna att en samlad vårdplanering saknades för patienten.