SVERIGE

Kunskapsmål redan i åk 3

Allt fler skolelever når aldrig upp till godkänt i svenska och matematik. Därför ska det införas kunskapsmål betydligt tidigare i skolan, i årskurs tre med start i höst.