ÖSTERSUND

Försäkringskassan kritiseras av JO

Justitieombudsmannen JO kritiserar Försäkringskassan i Östersund. Det gäller ett fall där en person fick avslag på sin begäran om höjd handikappersättning.

Försäkringskassan i Östersund ”visar på bristande kunskaper om den lagstiftning som kassan har att tillämpa”, konstaterar JO.
Kassan får också kritik för sitt dröjsmål att skicka vidare anmälaren överklagande till länsrätten.