Utredning om sexuella trakasserier i Berg

Det blir ett externt företag från Stockholm ska sköta utredningen om sexuella trakasserier i Bergs kommun.
Senast i början på nästa vecka ska utredningen komma igång och om två veckor beräknas den vara klar. Utredaren ska genom intervjuer med de som känt sig kränkta försöka ta reda på om Bergspartiets ordförande, Olle Nord, har gjort sig skyldig till sexuella trakasserier. Det bygger på att de som vill berätta något själva tar kontakt med utredaren. Alla garanteras anonymitet. Efter att intervjuerna sammanställts ska kommunstyrelsens personalutskott ta ställning till eventuella åtgärder.