JÄMTLAND LÄN

Stöd till gömda flyktingar

Det finns ett 20-tal flyktingar från Irak och Afghanistan i länet. En del av dem gömmer sig i fruktan för avvisning. Igår gjorde nätverket ”Ingen människa är illegal” en insamling i Östersund till förmån för de flyktingarna.