NORRLAND

Brister i skogsavverkningen

Det finns brister i skogsavverkningens generella hänsyn till naturvärden och sociala och kulturhistoriska värden. Det visar Skogsstyrelsens årliga genomgång.