Fjolåret framgångsrikt för länsturismen

Turismåret 2002 visar ett positivt resultat. Hotellintäkterna ökade och turismen i länet omsatte drygt 3 miljarder kronor - en ökning med cirka 25 procent sedan 2001.
Samtidigt ökade antalet sysselsatta inom turismen i Jämtland-Härjedalen med närmare 35 procent jämfört med 2001. Det är framförallt turister från utlandet som ligger bakom den stora omsättningsökningen. Andelen utländska besökare för Jämtlands län 2002 var 23 procent.