Högskolan får pengar till elektronikforskning

Mitthögskolan i Sundsvall har fått drygt fyra miljoner kronor av EU:s mål 1-fond.
Det är forskare som fått pengarna för att utveckla elektroniksystem för framtiden. - Satsningen är en del i Mitthögskolans strävan att positionera elektronikforskningen som en av landets ledande. Det säger Hans-Erik Nilsson, professor vid Institutionen för informationsteknologi och medier i Sundsvall.