Hammerdals veterinärstation blir kvar

Veterinärstationen i Hammerdal kommer inte att läggas ned.
Det har jordbruksverket kommit fram till i en utredning, som tillsattes efter att personal på veterinärstationen i Hammerdal blivit långtidssjukskrivna och det var svårt att hitta vikarier. Den planerade nedläggningen orsakade protester från både veterinärer och djurägare, eftersom avstånden till en veterinärstation då skulle bli orimligt långa.