Kommunalrådet tveksamt till nedläggning i Tandsbyn

Skolan i Tandsbyn kan få vara kvar trots gårdagens besked om att skolan är en av de fyra byskolor i Östersunds kommun som ska läggas ner till hösten.
Redan nu underkänner kommunstyrelsens ordförande, Jens Nilsson, förslaget att lägga ner skolan i Tandsbyn: - Tandsbyns skola är inte bra att stänga ur näringspolitisk synpunkt, säger Jens Nilsson, kommunalråd i Östersund till Radio Jämtland. Kommunstyrelsen ska sammanträda den 8 april och ta ställning till det förslag som barn- och utbildningsnämnden lämnade i går. Den 28 april klubbas det slutligen i kommunfullmäktige, vilka skolor som ska läggas ner. Om skolan i Tandsbyn blir kvar hotas i stället skolan i Fåker eller i Orrviken av nedläggning. Det framgår av den tjänstemannautredning som gjorts.