Planer på ny utbildning för sjuksköterskor

Sjuksköterskor kan snart komma att få betydligt större befogenheter än vad de har i dag, genom en ny utbildning vid Mitthögskolan.
- Specialistsjuksköterskor skulle till exempel få ställa diagnos och ordinera behandling, säger Birgit Lindström vid Institutionen för vård- och hälsovetenskap vid Mitthögskolan. I ett projekt mellan Mitthögskolan, kommuner och landsting i våra grännlän medverkar bland annat Torvalla utanför Östersund och Strömsund. Tanken är att de specialutbildade sjuksköterskorna främst skulle ta hand om äldre personer med behov av hälso- och sjukvård. Om projektet faller väl ut så kan det startas en utbildning för specialistsjuksköterskor vid Mitthögskolan i Ötersund.