Nedstämdhet i Högarna efter skolbeslut

Dagen efter skolnedläggningsbeslutet är stämningen dämpad i Högarna.
- Det mångåriga samarbetet med Östersunds kommun är nu som bortblåst och lösningen måste bli att vi driver skolan vidare i egen regi. Det säger Karin Andersson, en av de aktiva byborna, till Radio Jämtland. Kommunalrådet Jens Nilsson har ingen tröst att ge Högarneborna. Han kan tänka sig att köra över barn- och utbildningsnämndens förslag om att lägga ner Tandsbyns skola men för Högarna är han tröstlös.