jämtlands län

Inventerar hyggen med helikopter

För första gången i Jämtland ska Skogsstyrelsen med hjälp av helikopter flyga runt på 4 år gamla hyggen för att se om de är planterade alternativt självföryngrade.

Försök har tidigare gjorts på andra ställen i landet, med förvånande goda resultat. Denna inventering måste göras innan gräset blivit grönt, då syns de små skogsplantorna bra.