Gamla infektionskliniken rivs

Nu har landstinget påbörjat rivningen av gamla infektionskliniken, en fristående byggnad intill Östersunds sjukhus.
Det är den nyare halvan av byggnaden, den del som ligger närmast Jamtli som rivs. Arbetet har påbörjats med invändig nedmontering och källsortering. Den utvändiga rivningen kommer att ta vid i början av april. Efter rivningen ska marken användas som tillfällig parkeringsyta tills landstinget är klara med en större översyn av sjukhusområdet. - Inom det närmaste året ska även en annan äldre byggnad vid sjukhuset, som i dag inrymmer ögonmottagningen, rivas. Det berättar landstingets byggnadschef Ulf Häggrot.