Åtgärder ska förhindra ny hjärtvårdsmiss

Brister i rutinerna gjorde att en kvinna med hjärtinfarkt fick vänta på blodproppslösande behandling. Hon drabbades efteråt av en bestående hjärtmuskelskada. Händelsen har tvingat ambulans- och akutsjukvården i länet till åtgärder för att förhindra upprepning.

Ambulanshelikoptern hämtade i augusti förra året en kvinna i 60-årsåldern med tecken på hjärtinfarkt, på en plats i länet.

Helikoptersjuksköterskan skickade patientens EKG till sjukhuset, men fick ingen kvittens och klartecken från läkare att påbörja blodproppslösande behandling. En rutin om att hjärtpatienter ska föras direkt till hjärtintensiven utan att passera akutmottagningen var heller inte etablerad och känd för ambulans- och vårdpersonalen.

De här och flera andra brister i rutinerna för omhändertagande av framförallt hjärtpatienter har akutsjukvården identifierat och vidtagit åtgärder mot.

Socialstyrelsen, som granskat ärendet efter en Lex Maria-anmälan, finner inga skäl för kritik mot någon av de inblandade, i sjukvårdspersonalen.

Socialstyrelsen förutsätter att akutsjukvården genomför åtgärderna de redovisat för att förhindra att misstagen upprepas och lämnar i övrigt ärendet utan ytterligare åtgärder.