Ragunda

Ragundabor får mobil kommunservice

Mobil medborgarservice prövas på försök i bland annat Ragunda. Små mobila kontor byggs upp på platser där olika ärenden kan uträttas.

Målet är flytta offentliga tjänster närmare medborgarna och det skall ske genom att använda sig av mobil utrustning och trådlösa nätverk.

Exempel är att erbjuda service på bibliotek, sjukhus, i köpcentra eller i hemsjukvården.

På dessa platser kan tjänstemän ge samma tjänster som man annars får genom att besöka kommunalhuset.

Mittuniversitetet är Sveriges representant i dessa europeiska försök.